OTW är en fan-organisation. Varför är inte kandidaternas fan-identiteter offentliga?

Många är okej med att deras fan-identiteter kopplas till deras juridiska identiteter, men så är inte fallet för alla, av varierande anledningar. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) policy låter kandidaterna fatta det beslutet; det är upp till dem att bestämma hur bekväma de är med att dela med sig av sin fan-identitet. Det här gäller både under och efter valprocessen, både för kandidater som blir invalda och dem som inte blir det.