OTW मध्ये कोणत्या जागा निवडून येतात?

फक्त बोर्डाचे संचालक निवडले जातात. बोर्डाचे संचालक हा अशा व्यक्तींचा गट आहे जे OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) चे मुख्य आहेत. या मध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा (अध्यक्ष, खजिनदार व सचिव) समावेश आहे व त्याच बरोबर अधिकारी नसलेले सदस्य सुद्धा आहेत. व्यक्ती एका विशिष्ट अधिकारासाठी लढत नाहीत, ते बोर्डातल्या जागेसाठी लढतात आणि बोर्डाचे सदस्य सामुहिक-रित्या गटामधून अधिकारी निवडतात जेव्हा त्यांचा अधिकार कालावधी संपुष्टात येतो (अधिकार कालावधी संचालक कालावधी पेक्षा लहान असतो).

कमीतकमी दोन संचालक दर वर्षी निवडले जातात (OTW च्या देय सदस्यांच्या निवडणूकीत), व सद्ध्या ते तीन वर्ष कालावधीसाठी सेवेत असतात.