OTW ची प्रतीकचिन्हे प्रचारादरम्यान वापरली जाऊ शकतात का?

प्रचारादरम्यान, अश्या चित्रांचा वापर टाळा जी OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) ची अधिकृत प्रतीकचिन्हे (किंवा अशी चित्रे जी गैरसमजाने OTW ची अधिकृत प्रतीकचिन्हे म्हणून समजली जाऊ शकतात), Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) सारख्या वैयक्तिक प्रकल्पांची प्रतीकचिन्हे धरून, असतील. तुम्ही अशी प्रतीकचिन्हे असलेल्या OTW च्या अधिकृत घोषणा रेब्लॉग किंवा रिट्विट करू शकता, पण कृपया त्या प्रतीकचिन्हांना एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराशी किंवा उमेदवारांशी जोडू नका. ह्याचे कारण आहे की एखाद्या उमेदवाराला किंवा उमेदवारांना OTW पुष्टी देत आहे हा प्रभाव टाळायचा आहे.