OTW یک سازمان هوادارانه است. چرا هویت های هوادارانه ی کاندیداها به صورت عمومی افشا نمی شوند؟

اگرچه بسیاری از مردم با این موضوع که هویت های هوادارانه شان به هویتهای حقوقیشان متصل شود مشکلی ندارند، این موضوع به دلایل مختلف برای همه صادق نیست. سیاست های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) این تصمیم را در دستان کاندیداها قرار می دهد؛ این برعهده ی آنهاست که تصمیم بگیرند که چقدر در مورد به اشتراک گذاری هویتهای هوادارانه‌ شان راحت هستند. این موضوع هم در طول پروسه ی انتخابات و هم پس از آن صادق است، چه برای کاندیداهایی که انتخاب شده اند و چه برای کسانی که انتخاب نشده اند.