OTW е фановска организација. Зошто не се објавуваат јавно фановските идентитети на кандидатите?

Иако голем број на луѓе се согласуваат со тоа нивните фановски идентитети да се поврзани со нивните легални идентитети, тоа не е случај за сите, од разни причини. Политиката на OTW (Организација за трансформативни дела) ја става таа одлука во рацете на кандидатите; тие можат да одлучат колку сакаат да споделат за нивните фановски идентитети. Ова важи и за време на и по изборниот процес, и за кандидатите кои ќе бидат избрани и за оние кои нема да бидат избрани.