När vet vi vad resultatet blir?

Fullständiga resultat kommer att publiceras när valurnorna stänger; förutsatt att ingenting oförutsägbart händer kommer vi att meddela resultaten senast tre dagar efter stängningen av valurnorna. Om det skulle bli en fördröjning kommer Valutskottet att publicera statusuppdateringar om orsaken och en prognos för när beslut kommer att fattas.