Môžem vedieť výsledné poradie kandidátov?

V záujme zachovania rovnosti medzi členmi Predstavenstva nezverejňujeme poradie kandidátov.