Majú jednotlivé pozície špeciálne požiadavky?

Doporučuje sa, aby členovia Predstavenstva vo výkonných funkciách (predseda, pokladník a tajomník) už mali skúsenosti s prácou v Predstavenstve. Iné požiadavky nie sú.