Mají jednotlivé pozice zvláštní požadavky?

Doporučuje se, aby členové Představenstva ve výkonných funkcích (předseda, pokladník a tajemník) již měli zkušenost s prací v Představenstvu. Žádné jiné požadavky nejsou.