Mae’r OTW ydy mudiad ffanyddol. Pam mae’r hunaniaethu ffanyddol ddim cael eu datgelu’n gyhoeddus?

Tra bod llawer o bobl yn iawn efo ei hunaniaethau ffanyddol yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol, nid yw hyn yn wir am bawb am wahanol resymau. Mae’r polisi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn rhoi’r penderfyniad yn y dwylo’r ymgeiswyr; mae i fyny iddyn nhw pa mor gyfforddus ydyn nhw rannu eu hunaniaethau ffanyddol. Mae hwn yn berthnasol yn ystod ac ar ôl y broses etholiadol, ar gyfer ymgeiswyr sy’n cael ethol hefyd rhai nad ydynt.