L’OTW és una organització del fàndom. Per què no es divulguen públicament les identitats del fàndom dels/les candidats/es?

Mentre que a molta gent els sembla bé que la seva identitat del fàndom es relacioni amb la seva identitat legal, aquest no és el cas per tothom, per diverses raons. La política de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) posa la decisió en mans dels/les candidats/es; és cosa d’ells/es decidir fins a quin punt estan còmodes compartint la seva identitat del fàndom. Això és aplicable tant durant com després del procés electoral, pels/les candidats/es que siguin elegits/des i pels/les que no ho siguin.