Làm thế nào để trở thành ứng cử viên?

Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng được với những tiêu chuẩn tranh cử và đồng ý làm ứng cử viên dưới tên pháp lý của mình. Hãy gửi email tới chủ tịch ban Bầu Cử với tên pháp lý của bạn và một lời tuyên bố rằng bạn hơn 18 tuổi. Xin hãy thông báo với ban Bầu Cử nếu bạn đang tham gia OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dưới một biệt danh và nếu bạn muốn chuyển tên OTW của bạn sang tên thật trước khi bạn thành ứng cử viên hay sau đợt bầu cử. Sau đó, ban Bầu Cử sẽ kiểm tra khả năng tranh cử của bạn với các ban thích hợp. Hạn tuyên bố trở thành ứng cử viên được ghi trên lịch trình bầu cử.