Które pozycje w OTW podlegają wyborom?

Jedynie członkowie Zarządu są wybierani. Zarząd to grupa osób, które kierują OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Wśród nich jest trzech członków funkcyjnych (Prezydent, Skarbnik i Sekretarz), jak również członkowie którzy nie pełnią funkcji. Osoby nie kandydują na specyficzną pozycję – przedmiotem wyborów jest miejsce w Zarządzie, a zarząd wspólnie wybiera osoby funkcyjne spośród siebie, kiedy kadencja poprzednich dobiega końca (kadencje funkcyjne są krótsze od kadencji regularnych członków zarządu).

Co roku wybiera się co najmniej dwóch członków zarządu (w wyborach przeprowadzanych wśród osób posiadających opłacone członkostwo OTW); aktualnie ich kadencja trwa trzy lata.