Ktoré pozície do OTW sú volené?

Volení sú len členovia do Predstavenstva. Predstavenstvo tvorí skupina jednotlivcov, ktorí riadia OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu). Skladá sa z troch členov s výkonnou funkciou (predseda, pokladník a tajomník) a tiež členov bez výkonnej funkcie. Jednotlivci nekandidujú na presné pozície, kandidujú na získanie kresla v Predstavenstve, pričom členov do výkonných funkcií vyberajú samotní členovia Predstavenstva na konci svojho funkčného obdobia (funkčné obdobie je vo výkonných funkciách kratšie ako predsednícke funkčné obdobie).

Každý rok sa volia minimálne dvaja členovia Predstavenstva (volia ich prispievajúci členovia OTW) a v súčasnej dobe trvá funkčné obdobie tri roky.