Které pozice v OTW jsou voleny?

Jsou voleni pouze členové Představenstva. Představenstvo tvoří skupina osob, které vedou OTW (Společnost pro transformativní tvorbu). Zahrnuje tři členy s výkonnou funkcí (předseda, pokladník a tajemník) a další členy bez výkonné funkce. Jednotlivci nekandidují na konkrétní pozice, kandidují na místo v Představenstvu a členy do výkonných funkcí vybírají společně sami členové Představenstva na konci svého funkčního období (funkční období ve výkonných funkcí jsou kratší než předsednické funkční období).

Nejméně dva členové Představenstva jsou voleni každý rok (volí je přispívající členové OTW) a v současné době působí po dobu tří let.