Kommer mitt juridiska namn och min fan-identitet att bli sammankopplade?

Bara om du väljer att de ska bli det, som genom att nämna din fan-identitet i den biografi du lämnar in som en del av valprocessen. OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) personal och dokumentation kommer enbart att använda ditt juridiska namn.