Kodėl prieš kandidatuodamas turiu būti ėjęs pareigas komitete?

Pareigų ėjimas organizacijos komitete padeda užtikrinti, kad kandidatas yra susipažinęs su vidiniais OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) procesais ir geba gerai dirbti su kitais internetinio savanoriavimo aplinkoje. Tai taip pat parodo, jog kandidatas pademonstravo atsidavimą OTW ir jos vertybėms.