Khi nào có kết quả bầu cử?

Kết quả đầy đủ sẽ được công bố sau khi kết thúc bỏ phiếu; ngoại trừ những khó khăn không lường trước được, chúng tôi sẽ công bố kết quả trong vòng ba ngày sau khi kết thúc bỏ phiếu. Trong trường hợp có sự chậm trễ, ban Bầu Cử sẽ cập nhật nguyên nhân chậm trễ và lịch trình giải quyết.