Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky budú zverejnené hneď po skončení počítania hlasov. Pokiaľ nenastanú neočakávané komplikácie, budú výsledky hlasovania oznámené najneskôr do 3 dní od ukončenia hlasovania. V prípade oneskorenia zverejní Volebný výbor správy o príčine oneskorenia, a takisto ako dlho bude trvať jej vyriešenie.