Kdy budeme znát výsledky?

Výsledky budou zveřejněny hned po ukončení sčítání hlasů. Pokud nevzniknou nečekané komplikace, budou výsledky vyhlášeny nejpozději do tří dnů od konce hlasování. V případě zpoždění zveřejní Volební výbor update, ve kterém uvede příčinu a stanoví, jak dlouho bude trvat její řešení.