Kas yra balsavimas skiriant įgaliotinį? Kaip tai veikia?

Balsavimas skiriant įgaliotinį leidžia balsuotojui paskirti kitą žmogų, kuris už jį balsuotų rinkimuose. OTW (Transformacinių darbų organizacija) privalo tai leisti pagal Delavero įstatymus. Paprastai tai daroma, jei narys visų rinkimų metu neturės prieigos prie interneto ar turės kitų įsipareigojimų.

Jei nariui nepavyksta pasiekti bandomojo biuletenio, pavyzdžiui, jis naudoja pasenusią programinę įrangą ar turi kitų programinės įrangos suderinamumo problemų, dėl kurių biuletenis tampa nepasiekiamas, tikėtina, kad ta pati problema jiems kils ir su tikruoju biuleteniu. Tokiu atveju rekomenduotina paskirti įgaliotinį. Savo įgaliotinį turite paskirti patys. Rinkimų komitetas ir OTW įgaliotinių už narius paskirti negali.

Įgaliotiniai yra skiriami elektroniniu paštu. Prašymas įgaliotiniui:

  1. privalo būti atsiųstas iš elektroninio pašto, kuris buvo naudotas suteikiant paramą OTW;
  2. privalo būti adresuotas [email protected] ir jūsų įgaliotiniui;
  3. jame turi būti nurodyti jūsų tikras vardas ir pavardė; ir
  4. jame turi būti nurodyta, kad norite paskirti savo įgaliotiniu asmenį, kuriam yra skirtas šis laiškas.

Jūsų įgaliotinis privalo atsakyti į laišką, patvirtindamas jo gavimą ir atsakyme nurodyti savo tikrą vardą ir pavardę. Atsakymas privalo būti gautas adresu [email protected] mažiausiai dvi savaites prieš rinkimus. Jei norite pakeisti arba atšaukti savo įgaliotinį, tai taip pat galite padaryti ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki rinkimų. Oficialus galutinis terminas įgaliotinio paskyrimui bus įtrauktas į rinkimų grafiką.

Suėjus įgaliotinio paskyrimo terminui, įgalioto asmens paskyrimas galios šešis mėnesius ir iki šio termino pabaigos negalėsime panaikinti ar pakeisti įgalioto asmens pasirinkimo. Jei buvote paskirtas kito asmens įgaliotiniu, jūs negalite perleisti šio įgaliojimo kažkam kitam.