Kan jag få veta vilken plats i rankingen kandidaterna har?

I syfte att upprätthålla jämlikhet för alla styrelseledamöter kommer vi inte att tala om hur kandidaterna är rankade.