Kailan namin malalaman ang mga resulta?

Ang buong resulta ay ilalathala matapos isara ang mga presinto; maliban sa mga hindi inaasahang mga problema, ipapahayag namin ang mga resulta nang hindi tatagal pa sa tatlong araw matapos ang pagsusumite ng mga balota. Kung sakali mang magkaroon ng pagaantala, magpapaskil ang Komite ng Halalan ng balita ukol sa kadahilanan at ang oras na ilalaan para sa pag-aayos sa aberya.