Jaký je rozdíl mezi zpochybnitelnými a nezpochybnitelnými volbami?

Zpochybnitelné volby jsou ty, při nichž je více kandidujících, než dostupných pozic v Představenstvu, a voliči vybírají kandidáty, kteří budou zvoleni.

Nezpochybnitelné volby jsou ty, v nichž je stejný nebo vyšší počet dostupných pozic v Představenstvu než počet kandidujících. Kandidující technicky nemají oponenty a na základě volebního procesu (vyřazení hlasu, který není potřebný) budou automaticky zvoleni do Představenstva. Pozice, které nebudou obsazeny, zůstanou neobsazené až do následujících voleb.