Jak vypadá kampaň?

Nejprve sepíšete svůj profil. Jde o krátký text, který popisuje vaše relevantní zkušenosti – offline, v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a ve fandomu.

Za druhé, odpovíte na otázky z Manifestu, které jsou pro všechny kandidáty stejné.

Za třetí, zúčastníte se procesu Q&A (otázek a odpovědí). Otázky zasílá veřejnost.

Za čtvrté, zúčastníte se veřejného chatu. Zorganizuje ho volební výbor podle vašich časových možností.