Jak se mohu stát oprávněným voličem?

Členem OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se můžete stát přispěním 10 nebo více USD. Členství trvá po dobu jednoho roku ode dne uskutečnění příspěvku. Na jeho základě budete oprávněni hlasovat v jedněch OTW volbách. Pokud už členem jste a opět přispějete částkou 10 nebo více USD, automaticky se posunuje i datum skončení platnosti vašeho členství; vždy o jeden rok od vašeho posledního příspěvku 10 a více USD . Více o období, kdy jste oprávněni hlasovat v letošních volbách se dočtete ve volebním rozvrhu.