Jak funguje hlasovací proces?

Oprávnění voliči – všichni členové, kteří poslali příspěvek a mají dobrou pověst – obdrží instrukce k volbám na emailovou adresu, kterou uvedli při vstupu do organizace. Všechny hlasovací lístky jsou anonymní.

Hlasy budou sečteny pomocí preferenčního systému hlasování upraveného pro volby s více vítěznými kandidáty”. Pro úplné vysvětlení tohoto systému navštivte stránku s informacemi o hlasovacím procesu.