Jag har donerat mer än 10 USD, varför har jag inte fått någon information om valet?

Det kan finnas många orsaker till detta:

  1. Gjordes din donation före innevarande valår? Om du inte är säker kan du kontakta vår kommitté Utveckling och medlemskap för att dubbelkolla. Bara de donationer som har gjorts under nuvarande valår gör en medlem berättigad till att rösta i just det årets val.
  2. Har du avslutat din prenumeration på mail från OTW (Organisationen för transformativa verk)? Om så är fallet, så kan du maila [email protected] för att bli uppsatt på listan igen.
  3. Sorteras mail från OTW till skräppost? Om du vill motverka detta, prova med att lägga till @transformativeworks.org i din lista över betrodda avsändare.

Om inget av ovanstående stämmer in på dig, kontakta oss så kommer vi att försöka lösa problemet.