Hvilke stillinger i OTW er afgjort ved valg?

Kun medlemmer af bestyrelsen er valgte. Bestyrelsen er en gruppe af enkeltpersoner, der leder OTW (Organisationen for Transformative Værker). Gruppen indeholder tre funktionærer (formand, kasserer og sekretær), så vel som ikkefunktionære medlemmer. Personer stiller ikke op til bestemte funktionære positioner, men stiller derimod op til en plads i bestyrelsen, og bestyrelsens medlemmer vælger kollektivt funktionærer inden for gruppen, når deres periode er ovre (funktionærperioder er kortere end bestyrelsesperioder)

Minimum to bestyrelsesmedlemmer er valgt hvert år (stemt ind af betalende OTW-medlemmer), og de sidder i øjeblikket i en treårig periode.