Hvad vil det sige at afgive sin stemme ved fuldmagt? Hvordan fungerer det?

Hvad vil det sige at afgive sin stemme ved fuldmagt? Hvordan fungerer det?

At stemme ved fuldmagt betyder at udpege en anden til afgive din stemme ved valget, hvilket OTW (Organisationen for Transformative Værker) er forpligtet til at tillade efter Delawares lovgivning. Typisk vil man gøre dette, hvis et medlem vil være uden internetforbindelse eller have andre forpligtelser under hele valgperioden.

Hvis et medlem ikke er i stand til at tilgå testafstemningen, for eksempel hvis de bruger en forældet software eller har andre kompatibilitetsproblemer med deres software, der gør testafstemningen utilgængelig, vil de sandsynligvis have samme problem ved den rigtige afstemning og bør derfor udpege en stedfortræder. Du skal selv udpege din stedfortræder. Valgkomitéen og OTW udpeger ikke stedfortrædere på medlemmers vegne.

Stedfortrædere udpeges via e-mail. E-mailen med fuldmagten skal

  1. komme fra den e-mailkonto, du brugte til at donere til OTW;
  2. adresseres til både elections-chair@transformativeworks.org og din stedfortræder;
  3. indeholde dit juridiske navn og
  4. indeholde en erklæring om, at du ønsker at udpege modtageren af e-mailen som stedfortræder.

Din stedfortræder skal svare på denne e-mail, anerkende modtagelsen og inkludere deres juridiske navn i svaret. Dette svar skal være modtaget af elections-chair@transformativeworks.org mindst to uger før valget. Den officielle deadline for at udpege en stedfortræder inkluderes i tidslinjen over valget.

Fuldmagten gælder i seks måneder; vi kan ikke ophæve eller ændre din fuldmagt, før disse seks måneder er gået. Hvis du har fået en andens stemme via fuldmagt, kan du ikke give den videre til en anden.