Hvad laver et medlem af bestyrelsen?

Som gruppe er deres opgave at foretage strategisk planlægning og tage beslutninger inden for områder såsom OTW’s (Organisationen for Transformative Værkers) mission, årlige budget, projekter og prioriteter, opretholdelse af organisationens langsigtede fokus, overvåge fremgang mod strategiske mål, sikre retmæssig juridisk praksis i organisationen, tage ansvar for organisationsmæssige handlinger, have juridisk ansvar for organisationen og dens finanser ved skatteministeriet og underskrive kontrakter, udbetale midler og afvikle forretning af forskellige arter.

Individuelt forventes medlemmer af bestyrelsen at deltage i chat-baserede møder, holde sig opdaterede på relevant organisationsmæssig kommunikationer og rapporter og handle i OTW’s bedste interesse.