Hur ser kampanjprocessen ut?

Först skriver du en biografi. Detta är ett kort stycke med detaljer om dina relevanta erfarenheter – offline, i OTW (Organisationen för transformativa verk) och i fandom.

Sedan svarar du på Manifest-frågorna, vilka är desamma för samtliga kandidater.

Tredje steget är att delta i en utfrågning, där frågorna har skickats in av allmänheten.

Sista steget är att vara med i allmänna chattar. Valkommittén kommer att arrangera dessa efter ditt schema.