Hur gör jag för att tillkännage min kandidatur?

Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven och att du är villig att använda ditt juridiska namn. Maila ditt juridiska namn till ordföranden för valkommittén med en utsaga om att du är över 18 år. Var vänlig meddela valkommittén om du tänker använda dig av din pseudonym under din tid i styrelsen, eller om du vill ändra det namn som är registrerat hos OTW (Organisationen för transformativa verk) till ditt juridiska namn innan du kandiderar, eller efter valet. Valkommittén kommer sedan att kontrollera med relevant kommitté för att verifiera din behörighet. Tidsfristen för att tillkännage din kandidatur hittar du på tidslinjen för valet.