Hebben specifieke zetels specifieke vereisten?

Het is aangeraden dat de Bestuursbeambten (president, Penningmeester en Secretaris) ervaring hebben in het Bestuur voordat ze beambten worden. Anders niet.