Har specifika positioner specifika krav?

Det rekommenderas att de presiderande styrelsemedlemmarna (ordförande, kassör och sekreterare) har tidigare styrelseerfarenhet. Annars, nej.