Har bestemte embeder bestemte krav?

Det er anbefalet, at bestemte bestyrelsesembeder (formand, kasserer og sekretær) har erfaring i bestyrelsen først. Ellers ikke.