Gallwn i wybod beth yw’r safleoedd yr ymgeiswyr?

Er budd cynnal cydraddoldeb holl aelodau’r Bwrdd, nid ydym yn rhyddhau safle’r ymgeiswyr.