Czym zajmują się członkowie Zarządu?

Obowiązki Zarządu jako grupy obejmują wykonywanie planów strategicznych oraz podejmowanie decyzji w zakresie takich kwestii, jak chociażby misja OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), doroczny budżet, projekty i priorytety; podtrzymywanie długoterminowych celów organizacji; monitorowanie postępów działań dotyczących celów strategicznych; zapewnienie legalności działań organizacji; branie odpowiedzialności za działania organizacji; branie odpowiedzialności za organizację i jej finanse przed Urzędem Podatkowym USA (IRS); jak również podpisywanie umów, wydatkowanie funduszy, zajmowanie się różnego rodzaju transakcjami biznesowymi.

Jeśli chodzi o obowiązki indywidualnych członków Zarządu, oczekuje się od nich obecności na zebraniach odbywających się za pomocą platformy czatowej, bycia na bieżąco z istotnymi dla organizacji wiadomościami i raportami, a także działania w dobrej wierze na rzecz OTW.