Czym jest głosowanie poprzez pośrednika? Jak ono działa?

Głosowanie poprzez pośrednika polega na wyznaczeniu kogoś, by oddał za ciebie głos w wyborach, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest zobowiązana do umożliwienia tej opcji przez prawo stanu Delaware. Zazwyczaj powodem do jego zastosowania jest brak dostępu do internetu lub inne zobowiązania głosującego w trakcie trwania wyborów.

Pośrednicy są wyznaczani poprzez email. Email z prośbą o wyznaczenie pośrednika musi

  1. zostać wysłany z adresu email użytego przy składaniu darowizny na OTW;
  2. być zaadresowany zarówno do elections-chair@transformativeworks.org jak i twojego pośrednika;
  3. zawierać twoje imię i nazwisko; i
  4. zawierać deklarację, że życzysz sobie wyznaczenia na twojego pośrednika odbiorcy tego emaila.

Twój pośrednik musi odpowiedzieć na ten email, potwierdzając odbiór i podając swoje imię i nazwisko. Odpowiedź ta musi dotrzeć do elections-chair@transformativeworks.org przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami. Oficjalny termin, do którego można wyznaczać pośredników, będzie zawarty w planie wyborów.

Wyznaczenie pośrednika jest ważne przez pół roku; do tego czasu, nie możemy odwołać lub zmienić przypisanego ci pośrednika. Jeśli zostałeś wyznaczony na pośrednika, nie możesz przekazać swojego pośrednictwa komuś innemu.