Czy konkretne miejsca w Zarządzie mają konkretne wymagania?

Rekomenduje się, aby członkowie sprawujący funkcje urzędnicze (Prezydent, Skarbnik i Sekretarz) mieli wcześniejsze doświadczenie w Zarządzie. Poza tym, nie.