Co uprawnia mnie do oddania głosu w wyborach?

Możesz stać się członkiem OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) poprzez złożenie darowizny w wysokości 10 USD lub większej. Członkostwo trwa rok od daty złożenia darowizny. Uprawnia cię ono do głosowania w jednych wyborach OTW. Jeśli jesteś już członkiem i ponownie złożysz darowiznę w wysokości 10 USD lub większej, data wygaśnięcia twojego członkostwa zostanie przesunięta do przodu; to zawsze rok od ostatniej darowizny w wysokości 10 USD lub większej. By dowiedzieć się więcej na temat warunków okresu uprawniającego do głosowania w tym roku, przejdź do harmonogramu wyborów.