Čo robí člen Predstavenstva?

V rámci skupiny zahŕňajú činnosti člena strategické plánovanie a rozhodovanie v oblastiach, akými sú poslanie OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), ročný rozpočet, projekty a priority, udržovanie dlhodobých cieľov organizácie, monitorovanie pokroku v rámci strategických cieľov, zaistenie súladu s právnymi predpismi, prevzatie zodpovednosti za činnosť organizácie, prevzatie právnej zodpovednosti za organizáciu a jej záväzky voči IRS (Internal Revenue Service – Finančný úrad ministerstva financií Spojených štátov amerických), podpisovanie zmlúv, vyplácanie finančných prostriedkov a vykonávanie obchodných činností rôzneho druhu.
Očakáva sa tiež, že jednotliví členovia Predstavenstva sa zúčastnia stretnutí prostredníctvom internetových chatov, budú držať krok s relevantnou organizačnou komunikáciou a správami, a že budú konať s najlepšími úmyslami v prospech OTW.