Co je to hlasování na základě plné moci? Jak funguje?

Hlasování na základě plné moci funguje na základě určení jiné osoby, která za vás dá hlas ve volbách, což musí OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) umožnit v souladu s právem státu Delaware. Většinou se takto činí v případě, že člen po celou dobu voleb nemá příštup k internetu nebo má jiné závazky.

Pokud člen nemá přístup k testovacímu hlasování, například pokud používá zastaralý software nebo má jiné problémy s kompatibilitou softwaru, které mu hlasování znemožňují, bude mít pravděpodobně stejný problém i při skutečném hlasování a měl by se rozhodnout určit zmocněnce. Svého zmocněnce musíte určit sami. Volební výbor a OTW zmocněnce pro členy neurčují.

Zmocněnci jsou určeni skrze e-mail. Žádost o zmocnění musí

  1. být zaslána z e-mailového účtu, který jste použili při darování příspěvku OTW;
  2. být adresována zároveň [email protected] a vašemu zmocněnci;
  3. obsahovat vaše občanské jméno; a
  4. obsahovat prohlášení o tom, že si přejete, aby se příjemce stal vaším zmocněncem.

Váš zmocněnec pak musí na tento e-mail odpovědět, potvrdit žádost a v odpovědi zahrnout své občanské jméno. Tato odpověď musí být doručena na [email protected] nejpozději dva týdny před volbami. Pokud chcete změnit, kdo je vaším zmocněncem, nebo nechcete volby pomocí zmocněnce dále využívat, platí stejná dvoutýdenní lhůta Oficiální uzávěrka na určení zmocněnců bude stanovena v harmonogramu voleb.

Status zmocněnce je platný šest měsíců od data uzávěrky na určení zmocněnců. Před uplynutím této doby nemůžeme vaše přidělení zvrátit nebo změnit. Pokud jste byli někým zmocněni, není možné tento status předat někomu jinému.