Čo je hlasovanie prostredníctvom zástupcov? Ako to funguje?

Ak volíte prostredníctvom zástupcov, znamená to, že určíte niekoho, kto za vás odovzdá hlas vo voľbách. Túto možnosť vám OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) musí ponúknuť podľa Delaware law (zákona Delaware). Zvyčajne môžete voliť cez zástupcu, pokiaľ v čase volieb nebudete mať prístup na internet alebo budete mať v tomto čase iné záväzky.

Zástupcovia sú pridelení emailom. Emailová žiadosť o udelenie zástupcu musí

  1. pochádzať z emailovej adresy, ktorú ste použili na príspevok pre OTW;
  2. byť adresovaná [email protected] a zároveň aj vášmu zástupcovi;
  3. obsahovať vaše zákonné meno; a
  4. obsahovať prehlásenie, že si želáte prideliť post zástupcu príjemcovi emailu.

Váš zástupca musí na tento email odpovedať, potvrdiť jeho prevzatie a zahrnúť svoje zákonné meno. Táto odpoveď musí byť prevzatá na [email protected] najneskôr dva týždne pred konaním volieb. Oficiálny termín pre pridelenie zástupcov bude začlenený na časovej osi volieb.

Post zástupcu trvá šesť mesiacov; pred uplynutím tejto doby nemôžeme ani odvolať, ani zmeniť vášho prideleného zástupcu. Ak ste boli pridelení ako zástupca pre niekoho iného, takisto tento post nemôžete predať tretej strane.