Co dělá člen Představenstva?

V rámci skupiny zahrnují činnosti člena Představenstva strategické plánování a rozhodování v oblastech jako je poslání OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), roční rozpočet, projekty a priority, udržení dlouhodobých cílů organizace, monitorování pokroku v rámci strategických cílů, zajištění souladu s právními předpisy, převzetí odpovědnosti za činnost organizace, právní odpovědnost za organizaci a její finanční prostředky vůči IRS (Internal Revenue Service – Finanční úřad ministerstva financí Spojených států), podepisování smluv, vyplácení finančních prostředků a uzavírání smluv různého druhu.

Individuálně se očekává, že se členové Představenstva účastní schůzek prostřednictvím internetových chatů, budou držet krok s příslušnou organizační komunikací a zprávami, a že budou jednat v dobré víře a v nejlepším zájmu OTW.