Bolehkah saya mengetahui kedudukan calon?

Untuk mengekalkan kesamaan antara semua ahli Lembaga, kami tidak akan memberikan kedudukan calon.