Beth yw’r proses ymgyrchu yn edrych fel?

Yn gyntaf, byddwch yn ysgrifennu eich Bio. Mae hyn yn paragraff byr yn nodi eich profiad perthnasol – all-lein, yn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ac yn deyrnassoedd ffanyddol.

Yn ail, byddwch yn ateb yr hoiiadau Maniffesto, a fydd yr un peth ar gyfer bob ymgeisydd.

Yn drydydd, byddwch yn cymryd rhan yn y proses Holi ac Ateb. Caiff yr holiadau hyn eu cyflwyno gan y cyhoedd.

Yn pedwerydd, byddwch yn cymryd rhan mewn sgywrsiau cyhoeddus. Bydd y rhain yn cael eu trefnu gan Etholiadau o gwmpas eich amserlen.