Beth yw pleidleisio dirprwyol? Sut mae hi’n gweithio?

Pleidleisio dirprwyol yw i ddynodi rhywun arall i fwrw eich pleidlais yn yr etholiad, sydd angen i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) caniatáu yn ol gyfraith Delaware. Fel arfer, gall hi cael ei gwneud os bydd aelod heb mynediad i’r gwe neu yn cael ymrwymiadau arall yn ystod y cyfnod etholiad i gyd.

Os nad yw aelod gallu cael mynediad i’r balot ymarger, er enghraifft gall ei bod nhw’n defnyddio meddalwedd hen neu yn cael problemau cydnawsedd meddalwedd arall a gall wneud y balot yn anhygyrch, bydden nhw yn debygol o gael yr un problem efo’r balot go iawn. Mae’n rhaid i chi dynodi dirprwy eich hunain. Nid yw’r Pwyllgor Etholiad na’r OTW yn dynodi dirprwyon ar gyfer aelodau.

Mae dirprwyon yn cael ei aseinio trwy ebost. Mae rhaid i’r cais dirprwy:

  1. tarddu o’r cyfrif ebost defnyddioch chi i rhoi i’r OTW;
  2. cael ei cyfeirio at [email protected] ac eich dirprwy;
  3. cynnwys eich enw llywodraethol; a
  4. cynnwys datganiad eich bod chi eisiau aseinio eich dirprwy i’r derbyniwr yr ebost.

Mae rhaid i eich dirprwy ymateb i’r ebost, yn cydnabod y derbynneb, a chynnwys ei enw llywodraethol yn yr ymateb. Mae angen i [email protected] derbyn yr ymateb hyn o leiaf dwy wythnos cyn yr etholiad. Os ydych chi eisiau newid neu diddymu eich dirprwy, gallwch gwneud hynny lan i’r un terfyn amser. Bydd y terfyn amser swyddogol ar gyfer aseiniaid dirprwy yn cael ei cynnwys ar y llinell amser etholiad.

Ar ol y terfyn amser aseinio dirprwy, mae aseiniad dirprwy yn para am chwech mis. Hyd nes i’r chwech mis dod i ben, ni allwn ni diddymu neu newid eich aseiniad dirprwy. Os ydych chi wedi cael ei aseinio i bleidlais dirprwyol rhywun arall, ni allwch chi pasio hi ymlaen i rywun arall.