Beth mae aelod o Bwrdd Llywodraethydd yn wneud?

Fel grŵp, mae eu dyletswyddau yn cynnwys cyflawni cynllunio strategol a gwneud penderfyniadau mewn meysydd fel y genhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), y gyllideb flynyddol, prosiectau a blaenoriaethau, cynnal ffocws hirdymor ar gyfer y mudiad, monitro cynned tuag at nodau strategol, sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol yn y mudiad, cymryd cyfrifoldeb am weithredoedd y mudiad, bod cyfrifoldeb cyfreithiol am y mudiad a’r cyllid efo’r IRS, ac arwyddi gytundeb, cyhoeddi arian, a chyflawni trafodion ariannol.

Yn unigol, disgwylir aelodau Bwrdd mynychu cyfarfod sgwrsio, cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfathrebiadau ac adroddiadau’r mudiad, a gweithredu yn ddidwyll y lles pennaf yr OTW.