Bakit kailangan kong manilbihan muna sa isang komite bago ako kumandidato?

Sinisigurado ng pagsisilbi sa isang komite sa loob ng organisasyon na ang isang kandidato ay may tiyak na antas ng kaalaman sa panloob na pagpapalakad ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), pati na rin ang kakayahang makipagtrabaho ng maayos bilang online na boluntaryo. Ipinapakita rin nito na ang kandidato ay nagpakita ng pagpapahalaga sa OTW at mga birtud nito.